miércoles, 15 de octubre de 2008

Amb la soga al coll


Desenes de ciutats d'arreu del món, entre les quals Barcelona, es mobilitzaran a partir de demà i fins dissabte per exigir la cancel·lació del deute extern, els diners (amortització i interessos) que els països del Sud estan obligats a pagar a governs, bancs privats i organismes de crèdit internacionals pels préstecs rebuts en el passat per finançar el seu desenvolupament.
Segons dades del Banc Mundial, el deute global dels països empobrits va pujar el 2007 als 2.450 milions d'euros, una xifra que no ha parat de créixer des de la dècada de 1970. La falta d'un sistema financer eficient ha portat històricament els països del Sud a buscar a fora el capital necessari per construir xarxes elèctriques i de transports, crear serveis bàsics d'educació i salut, importar tecnologia i béns d'equip per posar en marxa un sistema productiu, etc. Però, lluny de beneficiar els països receptors, els diners dels préstecs internacionals van ser utilitzats sovint per finançar dictadures, comprar armes o, simplement, per engreixar els comptes de dirigents corruptes dipositats en bancs suïssos o d'altres paradisos fiscals.


Des de l'ODG, Fresnillo reclama un "finançament responsable i alternatiu al sistema de l'endeutament". "Exigim, per exemple, que cap govern pugui demanar un crèdit sense que ho aprovi el Parlament, que hi hagi més transparència en els crèdits que es concedeixen des del Nord, que es facin donacions, i no crèdits, als països més empobrits o que es refundin institucions com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial".

No hay comentarios: